(1)
Habibah; Noor Cahaya; Ahsani Taqwiem. KESANTUNAN BERBAHASA PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS X TKJ-C SMK NEGERI 1 BANJARMASIN. LOCANA 2021, 4, 51-62.