Khairunnisa, Mutiara, Zulkifli, and Rusma Noortyani. 2022. “PRESUPOSISI LEKSIKAL DAN STRUKTURAL DALAM TUTURAN KELUARGA DAYAK BAKUMPAI”. LOCANA 4 (2). https://doi.org/10.20527/jtam.v4i2.63.