Habibah, Noor Cahaya, & Ahsani Taqwiem. (2021). KESANTUNAN BERBAHASA PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS X TKJ-C SMK NEGERI 1 BANJARMASIN. LOCANA, 4(1), 51-62. https://doi.org/10.20527/jtam.v4i1.54