[1]
Habibah, Noor Cahaya and Ahsani Taqwiem 2021. KESANTUNAN BERBAHASA PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS X TKJ-C SMK NEGERI 1 BANJARMASIN. LOCANA. 4, 1 (May 2021), 51-62. DOI:https://doi.org/10.20527/jtam.v4i1.54.